fbpx

Regulament

Această politică se aplică ediției 2023 a festivalului NyárON Szereda, ediția 2023. 

Organizator

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PRO CULTURA SICULI”

Sediu: Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 16., jud. Harghita

CUI: RO36211050

Reprezentant legal: Szederjesi Ferenc

Eveniment

Festivalul vibe va avea loc în perioada 15 iunie – 18 iunie 2023, în spatele Cetății Mikó și pista de patinaj viteză în spatele patinoarului Vákár Lajos.

 

Regulament

Organizatorul îşI rezervă dreptul de a modifica oricând acest regulament, fără o înştiinţare în prealabil a participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.nyaron.ro șI la intrarea de la locul de desfășurare a evenimentului fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

Prin cumpărarea unui bilet, participantul recunoaşte şI se obligă să respecte acest regulament.

Organizatorul asigură participantul că prin cumpărarea unui bilet valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) I se asigură dreptul de participa la eveniment. 

Bilete, tipuri de bilete şI cumpărarea biletelor

Biletele pot fi achiziționate în două moduri: prin sistemul online bilete.ro, prin intermediul partenerilor bilete.ro sau de la partenerii desemnațI ai festivalului vibe sau de la promotorii oficiali ai festivalului. Organizatorul garantează valabilitatea biletelor achiziționate doar de la partenerii festivalului vibe șI prin sistemul bilete.ro.

Toate biletele achiziționate în format electronic sunt personale șI netransferabile. Biletele achiziționate sunt transferabile pe platforma bilete.ro pentru o taxă suplimentară.

Toate invitațiile în format electronic sunt personalizate șI, prin urmare, netransferabile.

Toate biletele în format electronic, care pot fi scanate prin telefon sau alt dispozitiv electronic. Nu este necesar să se tipărească.

Toate biletele achiziționate în format fizic trebuie să fie prezentate de către festivalier în original șI în format fizic în momentul în care se răscumpără biletul. Nu se acceptă niciun format electronic.

Codul de pe biletul fizic este dovada valabilității biletului. Vă rugăm să avețI grijă de el! În cazul în care se desprinde sau se pierde, biletul nu mai este valabil.

În cazul pierderii sau deteriorării biletelor fizice, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestora.

Răspundere șI nu putem emite unul nou.

Pentru orice întrebări legate de bilete, vă rugăm să ne contactațI la office@nyaron.ro.

Biletele pot fi de următoarele tipuri: abonament, abonament VIP, bilet de o zi, bilet de o zi VIP, CAMPING PASS și VIP CAMPING PASS.

Abonament

Acest tip de abonament oferă participantului acces la festival pe toată durata festivalului, începând cu ora 18:00 în ziua 0 (15 iunie) șI dreptul de a rămâne în zona festivalului pe toată durata evenimentului, cu excepția zonei VIP.

VIP pass

Cu acest tip de pass, participantul are acces la camping.

Acest tip de abonament oferă participantului acces la festival pe toată durata festivalului, începând cu ora 18:00 în ziua 0 (15 iunie) șI dreptul de a rămâne în zona festivalului pe toată durata evenimentului. Acest tip de bilet oferă acces în zonele VIP, dar nu permite accesul în camping.

Bilet de zi

Permite accesul în zona festivalului, cu excepția zonei VIP, de la ora 10:00 în ziua festivalului până la ora 04:00 în ziua următoare (biletul de zi valabil pentru ziua 0 este valabil de la ora 18:00 în data de 15 iunie), după care biletul nu mai este valabil șI participantul trebuie să părăsească zona festivalului. În cazul în care participantul nu deține un permis de intrare, organizatorul are dreptul de a-l escorta în afara zonei de festival, inclusiv prin implicarea autorităților.

Biletul de zi VIP:

Permite intrarea în zona festivalului de la ora 12:00 în ziua festivalului până la ora 04:00 în ziua următoare (biletul de zi VIP valabil pentru ziua 0 este valabil de la ora 18:00 în data de 15 iunie), după care biletul nu mai este valabil șI participantul trebuie să părăsească zona festivalului. În cazul în care participantul nu deține un permis de intrare, organizatorul are dreptul de a-l escorta în afara zonei festivalului, inclusiv prin implicarea autorităților. Acest tip de bilet nu oferă în sine acces în camping.

CAMPING PASS:

Acest tip de bilet oferă participantului acces în camping de la ora 15:00 în ziua 0 (5 iunie) până la ora 11:00 în ziua 19 iunie. Organizatorul va pune la dispoziție campingul pentru această perioadă, ceea ce va da dreptul participantului să folosească dușurile special amenajate. Biletul de camping este pentru fiecare persoană, nu pentru fiecare loc.

VIP CAMPING PASS:

Acest tip de bilet oferă participantului acces în camping de la ora 15:00 în ziua 0 (5 iunie) până la ora 11:00 în ziua 19 iunie. Organizatorul va pune la dispoziție campingul pentru această perioadă, ceea ce va da dreptul participantului să folosească dușurile special amenajate. Biletul de camping este pentru fiecare persoană, nu pentru fiecare loc.

Preţul biletelor 

Bilete:

Early Bird Pass – 125 RON

Abonament festival – 170 RON

Abonamente VIP:

VIP: 200 RON

Bilete de zi:

Bilet de zi JOI – 49.9 RON

Bilet de zi VINERI – 49.9 RON

Bilet de zi SÂMBĂTĂ – 49.9 RON

Bilet de zi DUMINICĂ – 49.9 RON

Bilet de zi VIP JOI – 59.9 RON

Bilet de zi VIP VINERI – 59.9 RON

Bilet de zi VIP SÂMBĂTĂ – 59.9 RON

Bilet de zi VIP DUMINICĂ – 59.9 RON

Camping:
CAMPING PASS: 45 RON
VIP CAMPING PASS: 65 RON

Biletele includ taxa de manipulare. 

Organizatorii îșI rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor.

Minorii 

Participanții cu vârsta sub 12 ani au dreptul la intrare gratuită pe întreaga durată a festivalului, numai dacă părintele plătește șI intră cu ei în festival. Părintele trebuie să prezinte un act de identitate șI certificatul de naștere al copilului. O declarație trebuie completată șI prezentată la festival. Brățara trebuie scoasă în acelașI timp de către minor șI părinte. 

Declarația este disponibilă aici

 

Persoanele cu vârsta sub 14 ani pot intra în festival numai sub supravegherea părinților șI numai dacă părintele plătește șI intră în festival împreună cu ele. Părintele trebuie să prezinte un act de identitate șI certificatul de naștere al copilului. O declarație trebuie completată șI prezentată la festival. Brățara trebuie scoasă în acelașI timp de către minor șI părinte. 

Declarația este disponibilă aici

 

Persoanele cu vârste cuprinse între 14 șI 16 ani șI mai mici pot intra în festival însoțite de un adult, cu condiția ca șI adultul să plătească șI să intre cu ele. Trebuie completată o declarație care trebuie prezentată la festival. Brățara trebuie să fie scoasă în acelașI timp de către minor șI de către adultul care îl însoțește.

Declarația este disponibilă aici

 

Persoanele sub 18 ani vor primi o brățară specială pentru a se asigura că furnizorii de servicii nu discriminează minorii; este responsabilitatea furnizorului de servicii să se asigure că minorii nu sunt servițI cu alcool sau țigări.

Bilete pentru Familii Mari

Deținătorii de legitimație Famile Mare: părinții cu trei sau mai mulți copii, și copiii lor sub 12 ani pot cumpăra bilete cu o reducere de 15%. Această reducere nu se aplică la bilete/abonamentele VIP, la biletele de zi sau la Camping Pass.

Persoanele cu dizabilităţi

Persoanele cu dizabilități, care trimit în prealabil o copie după certificatul de handicap pe office@nyaron.ro, au acces gratuit, iar însoțitorul plătește 50% din prețul biletului.

 

Bilete şi brăţări

Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească perimetrul festivalului. Brăţările rupte, descusute sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de organizatori.

Participarea la eveniment

Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate pe baza biletului ce va fi schimbat de către organizator în brăţară.

În momentul intrării în incinta festivalului, participantul ia la cunoștință acest regulament, afișat în loc vizibil.

La achiziționarea unui bilet, toțI participanții vor fi informați cu privire la conținutul acestui regulament, care va fi afișat într-un loc vizibil.

Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îI pot răni pe ceilalţi.

În concordanță cu legile în vigoare, participanţii nu pot introduce în festival următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care reprezintă pericol public.

Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul festivalului.

Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul festivalului. Excepții se aplică în zona de camping, unde participanții pot avea asupra lor mâncare șI 2 litri de apă.

Participarea la eveniment se face pe propria răspundere, inclusiv cu privire la următoarele: persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreagă răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

Spectacolul poate include efecte puternice de lumină, care ar putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere.

Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără un car pass eliberat de organizator.

Comportament pe durata evenimentului

ToţI participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţI care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea regulamentului şI va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Organizatorul, partenerii organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şI fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale şI de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.

Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul șI fotografiatul. În aceste situații, organizatorul va anunța pe pagina de Facebook a evenimentului că filmatul șI fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

Este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate în incinta evenimentului fără acordul scris al organizatorului.

Este interzisă servirea şI consumul de băuturi alcoolice minorilor. 

Consumul de droguri este ilegal şI strict interzis şI va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

Este interzisă utilizarea focului şI a materialelor inflamabile prin orice mijloace în zona de camping, dar șI pe întreaga suprafață a evenimentului (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis), excepții fac programele special autorizate de organizatori. 

Cerințe de comportament în zona festivalului

Ora de deschidere a zonei de camping șI a locurilor asociate este ora 18:00 la 15 iunie 2023, iar ora de închidere este 11:00 la 19 iulie 2023.

După ora închiderii organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.

Campingul va fi deschis 24 de ore pe zi, posesorii de brățări de camping au dreptul să intre și să iasă de câte ori doresc.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale.

Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și orice tip de mobilier de grădină.

Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de oameni care vor dormi în el. Nu sunt acceptate antreurile mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta în camping anumite corturi.

ToțI participanții la camping vor fi supuși unei percheziții corporale șI un control al bagajelor ori de câte ori vor intra în camping.

Obiectele confiscate nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective în mașină. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele lăsate în mașini. 

În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), posesorul acestora va fi predat autorităților.

Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete șI dușuri, în zona de acces șI în zonele cu altă destinație decât cort.

Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara pubelelor șI a containerelor de gunoi.

Toate persoanele care intră pe teritoriul campingului trebuie să aibă o brățară care îI permite accesul în zonă.

Organizatorul va pune la dispoziția participanților la camping dușuri, toalete șI lumină perimetrală.

Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

Deteriorarea dușurilor, a toaletelor, a sistemelor de iluminat, a gardului perimetral șI al altor obiecte aflate în zona de campare se pedepsește șI acuzatul trebuie să plătească contravaloarea acestora.

Securitate

Pe teritoriul festivalului organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şI acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şI să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

Prim ajutor

Pe teritoriul festivalului există zonă de prim ajutor, în caz de nevoie.

Servicii şI produse

În timpul evenimentului, produsele șI serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate. Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şI partenerii acestora. 

Garanţii şi responsabilităţi

Organizatorul garantează accesul şI utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

Organizatorul îşI rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul festivalului care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.

După ce participantul a primit brăţara, organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

Sancţiuni

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

Participanţii care intră în zona de camping fără a avea acces în camping sunt obligaţI să plătească biletul de acces în camping. În caz contrar organizatorul poate ridica dreptul participantului de a participa la eveniment. În acest caz participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la organizator.

Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetării.

Caz major

În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament. Organizatorul nu este obligat să restituie prețul biletelor într-una din cazurile sus-menționate.

Dispoziții finale

Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „PRO CULTURA SICULI” nu este responsabilă pentru comisioanele percepute de emitentul cardului de debit sau de credit.

Asociația De Dezvoltare Intercomunitară „PRO CULTURA SICULI” își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care sunt postate.